Dokumenty - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o...

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje pyłów i gazów do powietrza

Wniosek o wydanie pozwolenia na legalizację urządzenia wodnego

Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie odstrzału redukcyjnego

Wniosek o ustalenie obowiązku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt chronionych prawem Unii Europejskiej

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt chronionych prawem Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie chartów rasowych

Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody

Wniosek o ustalenie linii brzegu

Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu

Wniosek o cechowanie drewna

`