Dokumenty - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Drukuj

Udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - zakup danych on-line

Wniosek o dostęp do portalu geodety

Zawiadomienie o wykonaniu prac

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

`