Dokumenty - Wydział Architektury i Budownictwa Drukuj

Zmiana numeru konta bankowego do wnoszenia opłat skarbowych

PB-7 Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

PB-2a - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

PB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

PB -11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Praktyczny przewodnik inwestora budynku jednorodzinnego

PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę

PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę

PB-4 Zgłoszenie rozbiórki obiektów nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

F-10_AB_M Wniosek o wydanie zaświadczeń do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

B-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

B-4 Informacje uzupełniające

PB-2 Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

F-9_AB_L Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

F-12_AB_U Uzupełnienie wniosku

Informacja o dokonywaniu opłaty skarbowej

`