Dokumenty - Wydział Architektury i Budownictwa

Zmiana numeru konta bankowego do wnoszenia opłat skarbowych

U W A G A

Wydział Architektury i Budownictwa informuje, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego do wnoszenia opłat skarbowych za czynności administracyjne (pozwolenia, zaświadczenia, pełnomocnictwa).

 

Poniżej prawidłowy numer rachunku:

 

Urząd Miasta w Puławach

ul. Lubelska 5

24-100 Puławy

 

PKO BP SA  91 1020 3147 0000 8102 0160 1194

Powrót
`