Dokumenty - Wydział Geodezji Drukuj

Sprawy związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną

Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - WZORY DOKUMENTÓW

`