Dokumenty - Wydział Geodezji

Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków

1. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Sporządzenie i wydawanie wypisów oraz wyrysów - KARTA USŁUG.pdf


2. Udostępnianie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków

KARTA USŁUG - udostępnianie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków


3. Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków - KARTA USŁUG.pdf


4. Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zmiana formy użytkowania gruntów (gleboznawcza klasyfikacja gruntów) - KARTA USŁUG.pdf


5. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków

Powrót
`