Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów

1. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


2. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej.

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


3. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej.

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


4. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


5. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej.

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


7. Rejestracja pojazdu marki „SAM”

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]

Ikona docxOświadczenie "SAM" (F-25/KD), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.40 KB]


8. Rejestracja pojazdu zabytkowego

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


9. Rejestracja pojazdu unikatowego

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


10. Rejestracja czasowa na badanie techniczne, przewóz z miejsca zakupu

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


11. Rejestracja czasowa wywóz za granicę

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


12. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia, zniszczenia, kradzieży

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego.

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


14. Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą danych.

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


15. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu.

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


16. Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zagubienia, kradzieży, zniszczenia.

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


17. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


18. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


19. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę.

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


20. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


21. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej, zupełnej jego utraty

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


22. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu

Ikona docxWniosek o rejestrację F14/KD, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


23. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: „GAZ", „HAK", „VAT", „TAXI", „L" i inne

Ikona docxWniosek zawiadomienie o zmianach (F-21/KD), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.19 KB]


24. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Ikona docWniosek o czasowe wycofanie z ruchu (F-15/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.00 KB]


25. Przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu

Ikona docWniosek o przywrócenie do ruchu (F-16/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.50 KB]


26. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]


27. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


28. Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

Ikona docWniosek o dopisanie współwłaściciela (F-18/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.00 KB]


29. Dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego

Ikona docWniosek o dopisanie współwłaściciela (F-18/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.00 KB]


30. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]


31. Uzyskanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Ikona docWniosek o zmiany (F-17/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [66.00 KB]


32. Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Ikona docWniosek o nadanie cech identyfikacyjnych (F-19/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.00 KB]


33. Wzór pełnomocnictwa

Ikona docPełnomocnictwo rejestracja F-22/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [36.00 KB]


34. Klauzula Informacyjna RODO - Rejestracja pojazdów

Ikona pdf Klauzula RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [131.56 KB]

Powrót
`