Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Prawa jazdy

 1. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) osoby nie posiadającej uprawnień do prowadzenia pojazdami lub podwyższające swoje uprawnienia

Ikona pdfWniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]

Ikona docx Zgoda rodzica/opiekuna (F-12/KD), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.63 KB]


2. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) na ponowny egzamin w przypadku zatrzymania prawa jazdy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


3. Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


4. Wydanie wtórnika prawa jazdy

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]

Ikona doc Oświadczenie prawo jazdy F11/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.50 KB]


5. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


6. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo – stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


7. Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


8. Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


9. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


10. Uzyskanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Ikona pdf Wniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


11. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Ikona pdfWniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


12. Przywrócenie cofniętego uprawnienia po okresie orzeczonego zakazu

Ikona pdfWniosek (F-8/KD), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.15 MB]


13. Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Ikona pdf Wniosek (F-13/KD)


14. Zgoda rodzica (opiekuna) na rozpoczęcie szkolenia o uzyskanie uprawnień na 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku

Ikona docx Wniosek (F-12/KD), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 15,63 kB ] 


15. Wzór pełnomocnictwa

Ikona doc Pełnomocnictwo (F-9/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.50 KB]


16. Klauzula informacyjna RODO - prawa jazdy

IKONA PDF Klauzula RODO

Powrót
`