Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy

1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Ikona docWniosek (F-34/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [110.50 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


2. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Ikona docWniosek (F-28/KD, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [58.50 KB]

Ikona docWykaz pojazdów (F-42/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


3. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Ikona docWniosek (F-41/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [70.00 KB]

Ikona docWykaz pojazdów (F-42/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Ikona docWniosek (F-27/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [77.00 KB]

Ikona doc Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (F-31/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [48.00 KB]

Ikona doc Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (F-32/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.50 KB]

Ikona docx Oświadczenie o niekaralności (F-23/KD), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.36 KB]

Ikona docx Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium RP (F-33/KD), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.28 KB]

Ikona docWykaz pojazdów (F-42/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Ikona docWniosek dot. zgłoszenia zmian (F-43/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [76.50 KB]

Ikona doc Pełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


5. Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Ikona doc Wniosek (F-26/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [57.00 KB]

Ikona doc Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (F-30/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

Ikona docOświadczenie osoby zarządzającej transportem (F-31/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [48.00 KB]

Ikona docWniosek dot. zgłoszenia zmian (F-43/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [76.50 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


6. Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Ikona docWniosek (F-40/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.00 KB]

Ikona docOświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (F-30/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

Ikona docWykaz pojazdów (F-42/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Ikona docWniosek dot. zgłoszenia zmian (F-43/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [76.50 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


7. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - rajdy, biegi, wyścigi, zawody sportowe

Ikona docWniosek (F-29/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.00 KB]

Ikona pdf Plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy

Ikona pdf Zobowiązanie organizatora imprezy

Ikona doc Pełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


8. Imprezy o charakterze religijnym

Ikona docWniosek (F-39/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


9.Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I

Ikona docWniosek (F-37/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


10. Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II

Ikona docWniosek (F-38/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.50 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


11. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego

Ikona docZawiadomienie (F-44/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]


12. Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

Ikona docWniosek o wydanie zaświadczenia (F-45), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.00 KB]

Ikona docWykaz pojazdów (F-42/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Ikona docPełnomocnictwo (F-24/KD), plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.50 KB]

Powrót
`