Dokumenty - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Drukuj

Uchwała Nr 312/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących...

Regulamin monitoringu wizyjnego oraz udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego parkingu zlokalizowanego na działce nr 956/5 o pow. 0,0733 ha,...

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o wydanie zaświadczenie potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłat za przekształcenie

Oświadczenie - orzeczenie o niepełnosprawności

Oświadczenie - karta dużej rodziny

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca...

Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Puławskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na...

Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Instrukcja postępowania w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Instrukcja postępowania w przypadku zwrotu działek dożywotnich

Instrukcja postępowania w przypadku wywłaszczania nieruchomości

Instrukcja ubiegania się o odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

Wniosek o 50% bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub...

`