Organizacje Pozarządowe Drukuj

Spływ kajakowy Baranów - Kośmin
Opublikowane dn. 17-04-2019

Spływ kajakowy Baranów - Kośmin

W Dzień Flagi RP 2 maja 2019 r. odbędzie się spływ kajakowy na rzece Wieprz (trasa Baranów - Kośmin) organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Własnych "Inspiracje" przy współpracy m.in. Centrum...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia - Oderwij się od smartfona, pobaw się jak za dawnych lat. Poznajemy tradycyjne zabawy swoich dziadków.
Opublikowane dn. 03-04-2019

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo...

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia - tytuł zadania: Oderwij...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. TEKA PUŁAWSKA
Opublikowane dn. 03-04-2019

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo...

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - tytuł zadania: Wydanie...

Prezentacja książki „Wąwolnica 2 maja 1946 Relacje, dokumenty”
Opublikowane dn. 28-03-2019

Prezentacja książki „Wąwolnica 2 maja 1946 Relacje, dokumenty”

W marcu br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się prezentacja książki „Wąwolnica 2 maja 1946 Relacje, dokumenty”. Słowo o wydawnictwie wygłosili:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert kultura 2019
Opublikowane dn. 07-03-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert kultura 2019

6 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 69/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert turystyka 2019
Opublikowane dn. 06-02-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert turystyka 2019

5 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 48/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku...

Informacja pokonkursowa dla organizacji pozarządowych - sport 2019
Opublikowane dn. 14-01-2019

Informacja pokonkursowa dla organizacji pozarządowych - sport 2019

W związku z rozstrzygniętym przez Zarząd Powiatu Puławskiego konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. w zakresie sportu...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert sport 2019
Opublikowane dn. 11-01-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert sport 2019

11 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 31/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku...

Nabór na członków Komisji konkursowej - kultura 2019
Opublikowane dn. 08-01-2019

Nabór na członków Komisji konkursowej - kultura 2019

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2019 na...

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji dot. płatności o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro
Opublikowane dn. 07-01-2019

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji dot. płatności o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro

Starosta Puławski przypomina o obowiązkach stowarzyszeń i fundacji wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szczegóły w załączonym poniżej pliku pdf.

Otwarty konkurs ofert - kultura 2019
Opublikowane dn. 03-01-2019

Otwarty konkurs ofert - kultura 2019

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. w zakresie kultury.

Nabór na członków Komisji konkursowej - turystyka 2019
Opublikowane dn. 18-12-2018

Nabór na członków Komisji konkursowej - turystyka 2019

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2019 na...

Otwarty konkurs ofert - turystyka 2019
Opublikowane dn. 18-12-2018

Otwarty konkurs ofert - turystyka 2019

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. w zakresie turystyki.

Nabór na członków Komisji konkursowej - sport 2019
Opublikowane dn. 07-12-2018

Nabór na członków Komisji konkursowej - sport 2019

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2019 na...

Otwarty konkurs ofert - sport 2019
Opublikowane dn. 27-11-2018

Otwarty konkurs ofert - sport 2019

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Informacja dla organizacji pozarządowych
Opublikowane dn. 07-03-2018

Informacja dla organizacji pozarządowych

W związku z rozstrzygniętymi przez Zarząd Powiatu Puławskiego konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sportu i...

Otwarty konkurs ofert kultura 2018 rozstrzygnięty!
Opublikowane dn. 02-03-2018

Otwarty konkurs ofert kultura 2018 rozstrzygnięty!

Zarząd Powiatu Puławskiego w dniu 1 marca 2018 r. podjął Uchwałę Nr 674/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze...

Otwarty konkurs ofert turystyka 2018 rozstrzygnięty!
Opublikowane dn. 15-02-2018

Otwarty konkurs ofert turystyka 2018 rozstrzygnięty!

Zarząd Powiatu Puławskiego w dniu 14 lutego 2018 r. podjął Uchwałę Nr 668/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze...

Otwarty konkurs ofert sport 2018 rozstrzygnięty!
Opublikowane dn. 24-01-2018

Otwarty konkurs ofert sport 2018 rozstrzygnięty!

Zarząd Powiatu Puławskiego w dniu 24 stycznia 2018 r. podjął Uchwałę Nr 659/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze...

Nabór członków Komisji oceny ofert - kultura 2018
Opublikowane dn. 19-12-2017

Nabór członków Komisji oceny ofert - kultura 2018

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2018 na terenie...

Otwarty konkurs ofert - kultura 2018
Opublikowane dn. 19-12-2017

Otwarty konkurs ofert - kultura 2018

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. w zakresie kultury.

Nabór członków Komisji oceny ofert - turystyka 2018
Opublikowane dn. 19-12-2017

Nabór członków Komisji oceny ofert - turystyka 2018

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2018 na terenie...

Otwarty konkurs ofert - turystyka 2018
Opublikowane dn. 19-12-2017

Otwarty konkurs ofert - turystyka 2018

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. w zakresie turystyki.

Nabór członków Komisji oceny ofert - sport 2018
Opublikowane dn. 19-12-2017

Nabór członków Komisji oceny ofert - sport 2018

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2018 na...

Otwarty konkurs ofert - sport 2018
Opublikowane dn. 19-12-2017

Otwarty konkurs ofert - sport 2018

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwarty Krąg" z Kurowa
Opublikowane dn. 31-08-2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego na rzecz osób...

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Osób...

Bieg Pomarańczowych Sznurówek
Opublikowane dn. 18-07-2017

Bieg Pomarańczowych Sznurówek

Fundacja BezMiar zaprasza 24 września 2017 r. (niedziela) na Bieg Pomarańczowych Sznurówek. Powiat Puławski dofinansował zadanie w ramach wsparcia zadań o charakterze pożytku publicznego.

VI Integracyjny Rajd Rowerowy "Łączy nas rower"
Opublikowane dn. 02-06-2017

VI Integracyjny Rajd Rowerowy "Łączy nas rower"

4 czerwca odbędzie się VI Integracyjny Rajd Rowerowy "Łączy nas rower". Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Puławskie Pielgrzymki Rowerowe. Zarząd Powiatu Puławskiego dofinansował...

Relacja z rajdu "Taborem, rowerem, pieszo podążamy w stronę Wisły"
Opublikowane dn. 30-05-2017

Relacja z rajdu "Taborem, rowerem, pieszo podążamy w stronę Wisły"

w sobotę 27 maja odbył się rajd "Taborem, rowerem, pieszo podążamy w stronę Wisły". Organizatorem przedsięwzięcia było kębelskie stowarzyszenie "Szansa". Zarząd Powiatu dofinansował projekt w...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki
Opublikowane dn. 03-03-2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki

2 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 447/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
Opublikowane dn. 03-03-2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

2 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 446/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie sportu
Opublikowane dn. 23-02-2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie sportu

23 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 441/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikowane dn. 17-01-2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w...

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania...

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2017 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie kultury
Opublikowane dn. 17-01-2017

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie...

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2017 na terenie...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie kultury
Opublikowane dn. 17-01-2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w...

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie kultury.

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2017 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki
Opublikowane dn. 17-01-2017

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie...

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2017 na terenie...

 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie turystyki
Opublikowane dn. 17-01-2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w...

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie turystyki.

Spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Opublikowane dn. 14-12-2016

Spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

W dniu 19 grudnia 2016 r. w godzinach 11.00-13.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z...

Ankieta diagnozująca potrzeby organizacji pozarządowych Powiatu Puławskiego
Opublikowane dn. 08-12-2016

Ankieta diagnozująca potrzeby organizacji pozarządowych Powiatu Puławskiego

Powiatowa Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu puławskiego do wypełnienia ankiety. Celem badania ankietowego jest poznanie potrzeb...

Ogłoszenie o rozwiązaniu Puławskiego Towarzystwa Siatkarskiego "ELITA"
Opublikowane dn. 30-06-2016

Ogłoszenie o rozwiązaniu Puławskiego Towarzystwa Siatkarskiego "ELITA"

Likwidatorzy Puławskiego Towarzystwa Siatkarskiego "ELITA" z siedzibą w Puławach przy ul. Piłsudskiego 61 informują, że w dniu 16 czerwca 2016 r. walne zebranie członków podjęło Uchwałę o...

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach ukonstytuowana
Opublikowane dn. 24-06-2016

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach ukonstytuowana

23 czerwca 2016 r. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. Rada została powołana przez Zarząd Powiatu Puławskiego jako organ o charakterze...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 07.06.2016 r.
Opublikowane dn. 07-06-2016

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 07.06.2016 r.

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: "TORUŃ i okolice - 3 dniowa wycieczka...

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach
Opublikowane dn. 18-05-2016

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach

19 maja 2016 r. o godz. 13.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędą się wybory członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. W zebraniu wezmą udział...

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Opublikowane dn. 09-05-2016

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Działając na podstawie § 2 ust. 12 Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania...

5 maja 2016 r. ostatnim dniem naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Opublikowane dn. 05-05-2016

5 maja 2016 r. ostatnim dniem naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przypominamy o ogłoszonym przez Starostę Puławskiego naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach oraz o zwołanym zebraniu delegatów organizacji pozarządowych w...

5 maja 2016 r. upływa termin naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Opublikowane dn. 29-04-2016

5 maja 2016 r. upływa termin naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przypominamy o ogłoszonym przez Starostę Puławskiego naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach oraz o zwołanym zebraniu delegatów organizacji pozarządowych w...

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - do 5 maja 2016 r.
Opublikowane dn. 25-04-2016

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - do 5 maja 2016 r.

Przypominamy o ogłoszonym przez Starostę Puławskiego naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach oraz o zwołanym zebraniu delegatów organizacji pozarządowych w...

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - przypomnienie
Opublikowane dn. 18-04-2016

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - przypomnienie

Starosta Puławski ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach oraz zwołał zebranie delegatów organizacji pozarządowych w sprawie wyboru członków...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie realizacji zadania publicznego
Opublikowane dn. 01-04-2016

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie...

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez KS „Wisła” Puławy na...

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Opublikowane dn. 31-03-2016

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starosta Puławski ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach oraz zwołał zebranie delegatów organizacji pozarządowych w sprawie wyboru członków...

Ogłoszenie Starosty Puławskiego ws. naboru kandydatów do PRDPP i zwołania zebrania delegatów organizacji pozarządowych ws. wyboru członków PRDPP
Opublikowane dn. 23-03-2016

Ogłoszenie Starosty Puławskiego ws. naboru kandydatów do PRDPP i zwołania zebrania delegatów organizacji...

Starosta Puławski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach oraz zwołanie zebrania delegatów organizacji pozarządowych ws. wyboru członków Powiatowej...

Współzawodnictwo międzyszkolne: Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada
Opublikowane dn. 08-03-2016

Współzawodnictwo międzyszkolne: Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada

Informujemy, że organizacja „Współzawodnictwa międzyszkolnego: Igrzysk, Gimnazjady, Licealiady” została zlecona Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Puławach z siedzibą przy ul. 6-go...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie realizacji zadania publicznego
Opublikowane dn. 07-03-2016

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie...

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez MSKS "Puławiak" na realizację...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki, kultury fizycznej, kultury w 2016 r.
Opublikowane dn. 11-02-2016

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze...

Zarząd Powiatu Puławskiego podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki - przypomnienie
Opublikowane dn. 26-01-2016

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w...

Przypominamy, że 1 lutego 2015 r. o godz. 12.00 upływa termin składania ofert w "Otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016...

Nabór na członków komisji konkursowych - przypomnienie
Opublikowane dn. 13-01-2016

Nabór na członków komisji konkursowych - przypomnienie

Przypominamy, że 15 stycznia br. upływa termin składania wniosków o powołanie na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert w "Otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. - kultura, kultura fizyczna i turystyka
Opublikowane dn. 31-12-2015

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. - kultura, kultura fizyczna i turystyka

Uchwała Nr 220/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
Opublikowane dn. 10-12-2015

Uchwała Nr 220/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 220/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji...

Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Opublikowane dn. 27-08-2015

Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
Opublikowane dn. 27-08-2015

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Nałęczowska Fundacja Muzyczna
Opublikowane dn. 27-08-2015

Nałęczowska Fundacja Muzyczna

Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Fara Końskowolska"
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Fara Końskowolska"

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział w Kazimierzu Dolnym
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział w Kazimierzu Dolnym

Towarzystwo Przyjaciół Gołębia
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Przyjaciół Gołębia

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej

Puławskie Towarzystwo Muzyczne w Puławach - ul. Okulickiego
Opublikowane dn. 27-08-2015

Puławskie Towarzystwo Muzyczne w Puławach - ul. Okulickiego

Stowarzyszenie Dwa Brzegi
Opublikowane dn. 27-08-2015

Stowarzyszenie Dwa Brzegi

Towarzystwo Przyjaciół Puław
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Przyjaciół Puław

Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych
Opublikowane dn. 27-08-2015

Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych

Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne
Opublikowane dn. 27-08-2015

Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne

Kurowskie Towarzystwo Regionalne
Opublikowane dn. 27-08-2015

Kurowskie Towarzystwo Regionalne

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa

Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą

Kontakt Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego
Opublikowane dn. 27-08-2015

Kontakt Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

Puławskie Towarzystwo Muzyczne w Puławach
Opublikowane dn. 27-08-2015

Puławskie Towarzystwo Muzyczne w Puławach

Grupa Historyczna 15 Pułku Piechoty "Wilków"
Opublikowane dn. 27-08-2015

Grupa Historyczna 15 Pułku Piechoty "Wilków"

Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości"
Opublikowane dn. 27-08-2015

Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości"

Fundacja  "Po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa"
Opublikowane dn. 27-08-2015

Fundacja "Po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,Promyk”
Opublikowane dn. 27-08-2015

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,Promyk”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących ,,Pogodne Życie”
Opublikowane dn. 27-08-2015

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących ,,Pogodne Życie”

Towarzystwo Inicjatyw Własnych ,,Inspiracje”
Opublikowane dn. 27-08-2015

Towarzystwo Inicjatyw Własnych ,,Inspiracje”

<<<
1 2
>>>
`