Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych Drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 2203L - etap I
Opublikowane dn. 16-04-2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2203L - etap I

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2203L - etap I z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1518L na odcinku od km 17+831,00 do km 18+800,50
Opublikowane dn. 16-04-2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 1518L na odcinku od km 17+831,00 do km 18+800,50

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1518L na odcinku od km 17+831,00 do km 18+800,50 z dofinansowanie w wysokości 823 798,52 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU
Opublikowane dn. 03-01-2024

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy...

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego
Opublikowane dn. 19-12-2023

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla...

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519L w m. Zagrody wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych
Opublikowane dn. 19-12-2023

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla...

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz budową dwóch peronów przystankowych

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego
Opublikowane dn. 19-12-2023

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla...

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego

„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”
Opublikowane dn. 04-12-2023

„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”

„Zakup nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach”

Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575
Opublikowane dn. 29-11-2023

Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575” z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów
Opublikowane dn. 07-11-2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów

Blisko 2,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspomoże realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów na odcinku od km 8+229 do km 10+986”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L
Opublikowane dn. 22-09-2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L" otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość rządowego wsparcia to 10 mln zł.

Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Etap II SPZOZ w Puławach
Opublikowane dn. 02-08-2023

Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja...

Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych, w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Etap II SPZOZ w Puławach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów
Opublikowane dn. 13-12-2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów

Blisko 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspomoże realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L od km 0+030 do km 0+410 i od km 1+630 do km 4+160”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07
Opublikowane dn. 12-09-2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2502L na odc. od km 2+ 372 do 3+763
Opublikowane dn. 08-06-2022

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2502L na odc. od km 2+ 372 do 3+763

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L
Opublikowane dn. 01-06-2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L" dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00
Opublikowane dn. 11-04-2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00, której celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L  od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00
Opublikowane dn. 20-12-2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr...

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów
Opublikowane dn. 20-12-2021

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2519L w Bronowicach
Opublikowane dn. 07-12-2021

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2519L w Bronowicach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź
Opublikowane dn. 07-12-2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”
Opublikowane dn. 23-11-2021

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L  od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00
Opublikowane dn. 15-11-2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr...

Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Opublikowane dn. 05-08-2021

Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie obejmuje: przystosowanie pomieszczeń budynku na cele archiwum zakładowego, roboty budowlane z wyposażeniem obiektu w regały jezdne, dostosowanie istniejących sanitariatów do obsługi...

Termorenowacja budynku przy al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności energetycznej wraz z ogrodzeniem
Opublikowane dn. 22-07-2021

Termorenowacja budynku przy al. Królewskiej 3 w celu zwiększenia efektywności energetycznej wraz z ogrodzeniem

Zadanie obejmuje renowację zabytkowego obiektu w zakresie wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem (Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Orzekania o Niepełnosprawności) wraz z modernizacją...

Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Puławach
Opublikowane dn. 22-07-2021

Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Puławach

Zadanie obejmuje budowę boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal, specjalistycznych torów sprawnościowych i stanowiska do rzutu granatem, siłowni plenerowej, wykonanie pomieszczenia na sprzęt,...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34
Opublikowane dn. 02-07-2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34

Odwodnienie DP Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna
Opublikowane dn. 17-06-2021

Odwodnienie DP Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2525L  na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w miejscowości Brześce
Opublikowane dn. 28-04-2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w miejscowości Brześce

Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w msc. Brześce
Opublikowane dn. 06-11-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w msc. Brześce

Przebudowa dróg powiatowych: nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr  2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi  nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00
Opublikowane dn. 19-08-2020

Przebudowa dróg powiatowych: nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr 2547L od km 2+784,00 do km...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34
Opublikowane dn. 19-08-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34

Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00
Opublikowane dn. 03-08-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00

`